Ytringsfriheten er under press, og det kan være vanskelig å få midlene til å lage kvalitetsjournalistikk. Målet med Paragraf 100 er å finne finansiering for prosjekter fra dokumentarskapere, journalister og forfattere som vil bidra til en bedre demokratisk debatt og hverdag.

Legg inn ditt prosjekt her.
Paragraf 100 drives av Nettavisen, og er laget med støtte fra Fritt Ord. Nettavisen ønsker ikke monopol på saker som lages ved hjelp av Paragraf100, og du som prosjekteier står helt fritt til å selge og publisere dine prosjekter der du selv ønsker. Når det er sagt er vi selvsagt også interessert i stoff som passer inn i vår profil på Nettavisen, Side2 eller Side3.