Om Paragraf 100

«Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. «

Det er med bakgrunn i grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet at Paragraf 100 ble til. I en tid med falske nyheter og stadig økende press på ytringsfriheten, er det viktigere enn noensinne at den gravende journalistikken bevares.

Mange gode journalistiske idéer kommer aldri lengre enn planlegging og tanker, ofte grunnet mangel på ressurser. På Paragraf 100 kan du legge ut ditt prosjekt og søke støtte, om du er journalist i et medie, frilanser, uavhengig journalist, dokumentarskaper eller forfatter.

Tjenesten er utviklet med støtte fra Fritt Ord, en stiftelse med formål «å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord».