Vilkår og betingelser

OM VILKÅRENE

Velkommen til folkefinansierings-plattformen Paragraf 100 (heretter kalt TJENESTEN) som eies og driftes av Mediehuset Nettavisen A/S. Hvis du er medlem hos TJENESTEN, eller i noen form poster/redigerer tekst, bilder og/eller video til et prosjekt som ligger på TJENESTEN, forplikter du deg til å ha lest, forstått og deretter følge gjeldende vilkår. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene. MEDLEMMET er selv ansvarlig for å følge gjeldende brukervilkår til enhver tid.

TJENESTEBESKRIVELSE

TJENESTEN tilbyr hvert medlem (heretter kalt MEDLEMMET) muligheten til å opprette egne prosjekter på TJENESTENs eiendom. MEDLEMMET kan opprette prosjekter på sin BRUKERKONTO. For å benytte TJENESTEN må du ha tilgang til internett.

REGISTRERING

For å legge inn et prosjekt hos TJENESTEN må du først opprette en BRUKERKONTO. Først når du har opprettet en BRUKERKONTO er du et gyldig MEDLEM av TJENESTEN. For å få en BRUKERKONTO må du fylle inn en del personlige data på registreringssiden.

Når du oppretter en BRUKERKONTO forplikter du deg til å (a) Gi riktig brukerinformasjon, (b) Oppdatere brukerinformasjonen hvis denne forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller VI mistenker deg for å ha oppgitt uriktig informasjon forbeholder VI oss retten til å nekte deg adgang til tjenesten, samt gjøre innholdet du har lagret / publisert utilgjengelig.

Som MEDLEM forplikter du deg til å: (a) Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre, (b) Melde fra til OSS hvis du tror din BRUKERKONTO kan være misbrukt, (c) Logge deg av etter endt brukersesjon. (d) følge brukervilkårene.

PRIVAT INFORMASJON

VI utleverer ikke informasjon om deg til tredjepart såfremt VI ikke har din godkjennelse, eller det er lovpålagt OSS å utgi denne informasjonen.

EIERSKAP OG SIKKERHET

MEDLEMMET er ansvarlig for sikkerheten til MEDLEMMETs BRUKERKONTO, og for MEDLEMMETs prosjekter. MEDLEMMET er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer tilknyttet MEDLEMMETs BRUKERKONTO og prosjekter.

INNHOLD

Du er ansvarlig for tekst, bilder, video, sms og eventuelt andre typer innhold som du gjør tilgjengelig på TJENESTEN. VI garanterer ikke for dine data eller andre tap / skader som skjer ved direkte eller indirekte bruk av tjenesten.

VI TILLATER IKKE:

  • Løgn- ikke skriv løgner, post villedende eller falsk informasjon.
  • Trakassering – vi tillater ikke trakassering eller andre brudd på personvern.
  • Spam – tjenesten skal ikke brukes til reklame, spam eller annen uønsket informasjon.
  • Misbruk av andres personlig informasjon.
  • Lovbrudd – innhold som bryter loven vil bli fjernet fra tjenesten umiddelbart.

VI forbeholder oss retten til å nekte deg adgang til tjenesten, samt gjøre innholdet du har lagret / postet utilgjengelig hvis du ikke følger brukervilkårene.

MARKEDSFØRING / SYNDIKERING

VI forbeholder oss retten til å bruke innholdet du gjør tilgjengelig på TJENESTEN i markedsføringssammenheng på VÅR eller partneres eiendom(mer). Det vil si at vi kan bruke innholdet ditt til å promotere TJENESTEN, ikke i andre kommersielle sammenhenger.

ENDRING AV TJENESTEN

VI forbeholder oss retten til å til enhver tid forandre eller stoppe hele eller deler av TJENESTEN, midlertidig eller permanent. Du forplikter deg til å ikke holde OSS ansvarlig for konsekvensene av dette.

GARANTI

TJENESTEN brukes på egen risiko. VI garanterer ikke for tap av data eller andre skader eller tap ved bruk av TJENESTEN.

GEBYR

Paragraf 100 tar et gebyr på 5% av summen når noen støtter ditt prosjekt. Dette blir automatisk trukket fra beløpet du mottar.

ANSVAR OG BRUK

MEDLEMMET har selv ansvar for å gå videre med prosjektet i henhold til premissene satt i prosjektbeskrivelsen. TJENESTEN og Mediehuset Nettavisen har ikke oppfølgingsansvar, og heller ikke redaktøransvar. Redaktøransvaret tilfaller redaktørene som publiserer artikler/stoff som er laget med støtte fra TJENESTEN.